Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 240 ביקורות
js_loader

בדיקת רווחיות עסק

איך בודקים רווחיות של עסק?

מה הוא מצבו הכספי של העסק? האם העסק רווחי או שהוא בהפסדים? דו"חות חשבונאיים כמו דוח רווח והפסד, לכאורה מספקים את תמונת המצב הכספית הכללית של העסק, אבל לעתים הם מראים יותר משחקים חשבונאיים ולעתים עיוותים לטובת קיזוזי מס ולכן הם לא תמיד משקפים את מצבו הפיננסי האמיתי. 

בכדי להבין האם העסק באמת רווחי, מומלץ לבצע בדיקת רווחיות. ייעוץ עסקי ופיננסי מקצועי בהחלט יספק לכם תובנות לשיפור התנהלות העסק וגם יסייע לכם לבנות תוכנית עסקית מבוססת, המגלמת אסטרטגיית תמחור במטרה למצות את מלוא הפוטנציאל הקיים בעסק שלכם. איך בודקים רווחיות של עסק? וכיצד מודדים אותה? 

תוכן עניינים

מהם הפרמטרים בבדיקת רווחיות עסק?

כאמור, מהדו"חות הכספיים לעתים עולה כי העסק רווחי מאד, אבל כאשר בודקים את הנתונים לעומק, לעתים מגלים שהמצב הפוך ושהעסק בכלל נמצא בקשיים, לכן עלינו להבין כיצד בודקים רווחיות של עסק וכיצד מודדים אותה. 

ראשית, צריך להבין שהכנסות גבוהות, אינן בהכרח מעידות על רווחיות גבוהה. למעשה יתכן שבשנה מסוימת נמכור פחות, אך הרווחיות תהיה גבוהה יותר מאשר בשנה אחרת בה יהיה גידול במכירות, אך גם תהיה עלייה בהוצאות. הדבר נובע מכך שרווחיות היא איגוד של מדדים העונים על השאלה כמה נשאר אצלנו מכל שקל שהוצאנו, ולא כמה כסף הכנסנו לעסק. 

על פי רוב, אפשר להגדיל בקלות את ההכנסות, אם רק נגדיל את ההוצאות, אבל החוכמה היא להגדיל את הרווחים, כלומר להגדיל את ההכנסות ולהשאיר אצלנו בכיס יותר כסף.

בדיקת רווחיות עסק מבוצעת על בסיס מספר מדדים, אתמקד בשלושת המדדים המרכזיים לבדיקת רווחיות. אציין שככל שלעסק יש יותר נכסים, כך ידרשו עבורו בדיקות רווחיות נוספות. בתחילתה של בדיקת הרווחיות יש להוציא דו"ח רווח והפסד וגם דו"ח הוצאות והכנסות מעודכנים שהם יהוו את הבסיס לבדיקה. 

שיעור רווח גולמי

רווח גולמי הוא מדד ראשוני לבדיקת רווחיות של עסק מהפעילות העסקית שלו. הרווח הגולמי מייצג את ההכנסות שהיו לעסק מהמכירות, בניכוי עלות המכר.  לדוגמה: בעסק המבוסס על ייצור מוצר, הרווח הגולמי יהיה הרווח שהתקבל ממכירת המוצר – בניכוי עלויות הייצור הישירות, כמו חומרי גלם, שכר עובדים, עלות תקורות וכד'. בעסק שנותן שירותים הרווח הגולמי ישקף את הפער שבין ההכנסות ממתן השירות לבין עלויות אספקת השירות. * הרווח הגולמי אינו מתייחס לעלויות תפעול העסק, הוצאות מימון או תשלומי מס. 

באופן כללי, ככל שהרווח הגולמי גבוה יותר בעסק, הדבר מעיד על יעילות גבוהה יותר בהפיכת חומרי הגלם להכנסה. אם שיעור הרווח הגולמי נמוך, כדאי לבדוק האם לעסק אין מספיק מכירות בכדי לכסות את ההוצאות או האם עלויות הייצור שלו גבוהות ביחס למחיר המכירה, אז כדאי לשנות את מודל התמחור. 

הרווחים משתנים בין תחום לתחום ולפעמים גם באותו התחום יש נישות שונות. לכן ישנו יתרון להתייעצות עם יועץ עסקי שמכיר את השטח ובקיא בנתוני המשק ויודע האם שיעור הרווח הגולמי הוא בנורמה או שהוא מעיד על בעייתיות. כמו כן, את בדיקת שיעור הרווח הגולמי כדאי לבצע על פני תקופה בכדי לראות האם היה שינוי ברווחיות ואם כן, מה הייתה הסיבה לכך. 

איך מחשבים שיעור רווח גולמי? 

שיעור רווח גולמי = (סך מכירות – עלויות המוצרים/השירותים שנמכרו) / סך מכירות.

לדוגמה: אם מכרנו 2,000 משחקים לילדים, בעלות של 20 ש"ח ליחידה, התשואה תהיה 40,000 ש"ח. אם עלות הייצור, הייבוא וההפצה של כל צעצוע הייתה 10 ש"ח, נציב את הנתונים בנוסחה ונגלה ששיעור הרווח הגולמי הוא 50%. לאחר ההוצאות (ייבוא, הפצה, מיסים וכו') נשארנו עם כסף בכיס.

שיעור רווח תפעולי

שיעור רווח תפעולי מסייע לנו למדוד את מודל התמחור של העסק. מדד זה עומד על התשואה שנשארת אחרי ניכוי עלויות התפעול של העסק, לדוגמה: שכר עובדים, הוצאות שיווק ופרסום, שכירות, ביטוחים, הוצאות משפטיות, פחת וכדומה. הרווח התפעולי הוא הרווח שנשאר בניכוי פחת ועלויות ייצור. 

למה חשוב לדעת מהו שיעור הרווח התפעולי? מדד זה עוזר לחזות את יכולת ההתמודדות של עסק במקרה של ירידה במכירות, בהנחה ואין שינוי בהוצאות. לפיכך, אם שיעור הרווח התפעולי גבוה, העסק יוכל להתמודד עם חודשים חלשים יותר או עם שינויים מהותיים במכירות, אבל אם יש לאותו העסק רווח תפעולי נמוך, כל שינוי בהכנסות עלול לגרום להתרסקות. בנוסף, שיעור רווח תפעולי עוזר לבחון את יעילות החברה ביחס לעסקים מתחרים בעלי מאפיינים דומים. 

איך מחשבים שיעור רווח תפעולי?

שיעור רווח תפעולי = (סך מכירות – הוצאות לפני ניכוי מס) / סך מכירות.

* חשוב לדעת ששיעור רווח תפעולי מושפע מנתונים קבועים ומשתנים. נתונים קבועים שמגולמים הם: שכירות, ריביות וכו'. נתונים משתנים: עלויות חומרי גלם, שכר וכו'. לחלקם יש פחת ולחלקם לא. 

שיעור רווח נקי

שיעור רווח נקי עוזר לנו להבין האם העסק רווחי גם לאחר ניכוי המיסים מההכנסות. זהו המדד שמראה כמה כסף נשאר מכל מכירה בניכוי ההוצאות. 

אם שיעור הרווח הנקי קטן, זאת אומרת שהעסק בסיכון גבוה וכל עליה בהוצאות יכולה לשנות את מצבו מעסק רווחי להפסדי, אין לו יכולת לספוג ולהתמודד בהצלחה עם שינויים. לעומת זאת, אם שיעור הרווח הנקי גבוה, העסק יוכל להתמודד עם שינויים גם אם הם בלתי צפויים. בכל מקרה, אם הכוונה להמשיך במגמה של צמיחה, כדאי לבחון ולחשוב איך אפשר להגדיל את הרווח הנקי. 

מכיוון שבכל תחום שיעור הרווח הנקי "הנורמלי" שונה, מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי מנוסה ומומחה לתחום העיסוק שלך.

איך מחשבים שיעור רווח נקי?

שיעור רווח נקי = (סך מכירות – כל ההוצאות כולל מיסים) / סך מכירות.

* כאשר מחשבים שיעור רווח נקי, כדאי לא לגלם את ההוצאות החד פעמיות שעלולות לשנות את המצב, אלא להתייחס למצב שבדרך כלל מתקיים, ללא "פיקים" בהוצאות, זאת מכיוון שמטרת הדו"ח היא למדוד את המצב לאורך תקופה ותנודתיות גבוהה בנתונים עלולה ליצור מצב שגוי. יחד עם זאת, יכול להיות שלכל חודש יש את ה"פיק" שלו, כך שכדאי לקחת בחשבון את המצב האמיתי ולא לנסות ליפות או להחמיר יתר על המידה את הנתונים. 

בדיקת רווחיות עסק – דגשים נוספים שכדאי לדעת

בבואנו לחשב רווחיות של עסק עלינו לגלם את כלל הנתונים, בכללם ההתייחסות לעונתיות, ישנם עסקים שהם יותר עונתיים, כמו למשל בתחום ההובלות, יש יותר מעברי דירה לקראת הקיץ מאשר בחורף, זאת אומרת שישנם עסקים שיש להם חודשים יותר חזקים על פני השנה וחודשים חלשים יותר. בבואנו להכין את דו"ח רווחיות העסק עלינו לקחת בחשבון שכדאי למשל שלא להשוות בהכרח את ביצועי רבעון א' לרבעון ב', אלא לפעמים כדאי להשוות את רבעון א' השנה לרבעון א' בשנה אשתקד. 

בנוסף, כדאי לדעת שכאשר אנו מודדים את רווחיות העסק לפי שלושת המדדים הללו, ייתכן שמדד אחד יצא לפי הטווח הנורמלי והשניים האחרים לא. מה זה אומר? שבמדד שחורג מהטווח הנורמלי, בהנחה שלא טעינו בנתונים ובחישוב, כנראה שישנה בעיה אמיתית ושם כדאי להתמקד ולייעל את המצב. אם הגורם שמקטין את שיעור הרווח הן הוצאות השכר, כדאי שנבדוק את המבנה הארגוני, אם הבעיה מתגלה בשיעור הרווח הגולמי, כדאי לבדוק את תמחור המוצרים ואת עלויות חומרי הגלם. 

חברת "אייל פז ייעוץ עסקי ופיננסי" מעסיקה מומחים בעלי ניסיון עשיר בבדיקת רווחיות העסק, חייגו אלינו עכשיו ונשמח לעזור גם לעסק שלכם.

איך בודקים את רווחיות העסק? צפו בסרטון 

תחומי העיסוק שלנו

מהן 12 הפעולות שהמנהלים המצליחים בעולם עושים כדי להיות יעילים יותר? (סדרת סרטונים – בחינם לנרשמים עכשיו) 

תודה על הרשמתך, הסרטון הראשון בדרך לתיבת המייל שלך. ב-12 הימים הקרובים (למעט שבתות וחגים), אשלח אליך בכל יום סרטון.
הדברים החמים באמת עולים קודם לרשתות החברתיות
ייעוץ עסקי לפי תחום

מהן 12 הפעולות שהמנהלים המצליחים בעולם עושים כדי להיות יעילים יותר? (סדרת סרטונים – בחינם לנרשמים עכשיו) 

תודה על הרשמתך, הסרטון הראשון בדרך לתיבת המייל שלך. ב-12 הימים הקרובים (למעט שבתות וחגים), אשלח אליך בכל יום סרטון.
גלילה לראש העמוד