מה ההבדל בין דו"ח רווח והפסד לתזרים מזומנים?

האם יכול להיות שדו"ח רווח והפסד מראה על רווח, אבל בפועל לעסק יש בעיית תזרים מזומנים? ההסתמכות על דוח רווח והפסד מבלי לקחת בחשבון את הנתונים בדו"ח תזרים המזומנים, הוא דבר מטעה מאד שעלול להכשיל כל עסק, אפילו אם מדובר בעסק רווחי. איך ההבדל בין הדוחות משפיע על רווחיות העסק? מהו דוח רווח והפסד? מהו דוח תזרים מזומנים? מה ההבדל בין שני הדוחות? 

תוכן עניינים

איך ההבדל בין הדוחות משפיע על רווחיות העסק? 

פעמים רבות נוטים בעלי עסקים לבלבל בין שני הדו"חות ולהבין את משמעותם בצורה שאינה "מתורגמת" בצורה נכונה למשמעויות הניהוליות של העסק. לפיכך, בעל עסק הפסדי יכול להבין שהעסק שלו רווחי. לכן כדאי לפנות לקבלת ייעוץ פיננסי מגורם מוסמך, בעל ניסיון בנקאי וליווי מאות עסקים.

האם לדעתכם המשפט הבא נכון: "האם הסיכוי של עסקים בצמיחה, עסקים שגדלים ומרוויחים יותר, להגיע לבעיית תזרים מזומנים גדלה?". חברים, התשובה היא שהמשפט הזה נכון מאד. איך יכול להיות שעסק בצמיחה עם רווחיות שגדלה במהירות עלול להיקלע לבעיית תזרים מזומנים? זה באמת נשמע לא הגיוני, אבל זו האמת. ככל שהעסק ממונף יותר, כך הווקטור של דו"ח הרווח והפסד לדו"ח תזרים המזומנים יהיה הפוך. עסק ממונף שדו"ח הרווח והפסד שלו יראה רווחים, ככל הנראה דו"ח תזרים המזומנים יעיד על קושי בהתנהלות הפיננסית.

ההבדל בין דוח רווח והפסד לתזרים מזומנים
ההבדל בין דוח רווח והפסד לתזרים מזומנים

מה הוא דו"ח רווח והפסד? 

לפני שאנחנו ניגשים לעמוד על ההבדלים, בואו לרגע ניזכר מה הוא דו"ח רווח והפסד. זהו דו"ח שמראה את פירוט ההכנסות וההוצאות של העסק על פני תקופה מוגדרת, בדרך כלל רבעון או שנה. זהו דו"ח שמסכם את הפעילות הכספית והוא "ניזון" ממסמכים חשבונאיים שמתקבלים במהלך הפעילות השוטפת של העסק. 

מה הוא דו"ח תזרים מזומנים?

דו"ח תזרים המזומנים מפרט את ההכנסות וההוצאות של העסק בפועל ומתחשב בלוחות הזמנים שהתקבולים נכנסים או יוצאים מהעסק בזמן אמת. הדו"ח מסייע לבעל העסק להבין איפה הוא עומד מבחינה תזרימית בכל נקודת זמן באופן יומי וחודשי. למעשה אם הדו"ח מראה שעתידה להיות בעיה בתזרים, זאת אומרת שההוצאות בפועל צפויות להיות גבוהות מההכנסות, דו"ח תזרים המזומנים "יתריע" על זה מראש, וכך בעל העסק יוכל לצפות את המצב ולהיערך בהתאם בכדי לבצע צעדים מאזנים, כגון: בקשת הלוואה, טיפול מיידי בגבייה, הגדלת מסגרת האשראי וכו.

מה הם ההבדלים בין שני הדו"חות החשבונאיים? 

שני הדו"חות חשובים כאשר פונים לקבלת ייעוץ פיננסי. הם מציגים את מצבו הפיננסי של העסק, אבל מכיוון שונה. כל אחד מהדו"חות מתייחס להיבטים כלכליים שונים. תזרים המזומנים מתייחס לזווית שאיננה מקבלת התייחסות בדו"ח רווח והפסד. מה הם ההבדלים בין שני הדו"חות החשבונאיים?

מועד כניסה ויציאה של תקבולים

ההבדל הראשון נובע מכך שבדו"ח רווח והפסד אין התייחסות למועד כניסת או יציאת כספים מהעסק בפועל והוא למעשה מציג את סך החשבוניות שהעסק הכניס או הוציא בלי קשר למועד קבלת התשלום בפועל. 

לדוגמה, אם לקוח שילם לכם על בסיס שוטף + 90, הכסף בפועל יגיע אליכם עוד הרבה זמן, אבל את המע"מ בגין אותה חשבונית, תצטרכו לשלם עכשיו. 

חוסר ההתייחסות לזמן בדו"ח רווח והפסד היא בעייתית מבחינתו של בעל העסק ואינה מאפשרת לו להימנע ממצבים של תזרים שלילי. אלא אם כן הוא מנהל דו"ח תזרים מזומנים במקביל לדו"ח הרווח והפסד.

רישום מע"מ

בדו"ח תזרים המזומנים ההכנסות וההוצאות של העסק נרשמות כולל מע"מ וגם נרשם תשלום המע"מ לרשות המיסים, בעוד בדו"ח רווח והפסד אין התייחסות למע"מ. 

הלוואות

בדו"ח תזרים המזומנים מופיעים תשלומי הקרן והריבית של ההלוואה, בשעה שבדו"ח הרווח והפסד נרשמים רק תשלומי הריבית הנחשבים כהוצאה.

תנאי תשלום 

דו"ח תזרים המזומנים משקף את מועד כניסת הכסף בפועל, בזמן אמת, בעוד דו"ח רווח והפסד בנוי בהתאם למועדי החשבוניות, מבלי להתייחס לאם הכסף שולם לעסק בפועל או לא. הוא אינו מגלם בעיות גבייה, אלא רק מה היה אמור להיכנס לעסק ו"אמור" כידוע זה שם של דג. 

מה הן ההשלכות בנוגע לניהול הפיננסי של העסק?

מאחר שדו"ח הרווח והפסד מציג את החשבוניות ואינו משקף את כניסת הכספים בפועל, דו"ח תזרים המזומנים עשוי להיות שלילי, בשעה שדו"ח הרווח והפסד חיובי. מצב זה מפיל בעלי עסקים לא מעטים שמתנהלים באופן שגוי, לאור הבנה לא מדויקת של האופן שבו "ההישענות" על הנתונים בקבלת החלטות פיננסיות יומ-יומיות, למעשה מטעה ומבלבלת אותם. ולכן כדי שהעסק לא יקלע לחובות, על בעל העסק לנהל דו"ח תזרים מזומנים לצד דו"ח הרווח והפסד וזאת בכדי להימנע ממצב שבו העסק עלול להיקלע למצבים של אי יכולת עמידה בהתחייבויותיו הכספיות, למרות שלפי דו"ח הרווח והפסד הוא נחשב לעסק רווחי. 

לסיכום, 90% מהעסקים בארץ נסגרים בגלל בעיות של תזרים מזומנים ולא בהכרח בגלל שהעסק אינו רווחי. לכן רק השילוב בין שני הדו"חות ובחינתם בפרספקטיבה המתאימה, בהתאם למה שהם משקפים באמת, זה מה שיאפשר לבעל העסק לנהל עסק רווחי ויציב ולהמשיך לצמוח. 
 

לקביעת פגישה בנושא ייעוץ פיננסי, חייגו אלינו עכשיו למספר המופיע בראש העמוד.